Search form

กิจก๋าน 11:26

26เมื่อ​ปะ​เซาโล​แล้ว ก็​ปา​มา​ตี้​เมือง​อันทิโอก แล้ว​ตึง​สอง​คน​ก็​เข้า​ฮ่วม​จุมนุม​กับ​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​หั้น​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปี๋​เต๋ม ต้าน​ตึง​สอง​สั่ง​สอน​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก หมู่​ผู้เจื้อ​ได้​จื้อ​ว่า​คริสเตียน​เป๋น​ครั้ง​แรก​ตี้​เมือง​อันทิโอก​นี้​ละ