Search form

กิจก๋าน 11:28

28มี​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​จื้อ​อากาบัส เขา​ยืน​ขึ้น​ใน​ตี้​จุมนุม แล้ว​ตวายตั๊ก​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ว่า จะ​เกิด​ก๋าน​กั้นอยาก​ครั้ง​ใหญ่​ใคว่​อาณาจักร​โรม (​เหตุก๋ารณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ใน​สมัย​ของ​จักรพรรดิ​คลาวดิอัส​)