Search form

กิจก๋าน 11:3

3“เจ้า​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​หมู่​ตี้​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่ถูกต้อง ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​กิ๋น​ข้าว​ฮ่วม​กับ​หมู่​เขา​ตวย”