Search form

กิจก๋าน 11:8

8แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ตอบ​ว่า ‘อึ บ่ได้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า​บ่เกย​กิ๋น​ของ​ต้อง​ห้าม​กาว่า​ของ​เป๋น​มลทิน สัตว์​หมู่​นี้​บ่เกย​เข้า​ปาก​ข้า​พระองค์​เลย​สัก​กำ’