Search form

กิจก๋าน 11:9

9“มี​เสียง​อู้​จาก​ต๊องฟ้า​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​ว่า ‘สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สะอาด​แล้ว เจ้า​บ่ควร​ถือ​ว่า​เป๋น​มลทิน’