Search form

กิจก๋าน 12:10

10ตึง​สอง​ก็​เตียว​ก๋าย​ยาม​จั๊น​ตี้​นึ่ง​กับ​ยาม​จั๊น​ตี้​สอง จ๋น​มา​เถิง​ปะตู๋​เหล็ก​ตี้​จะ​เข้า​ไป​ใน​เมือง ปะตู๋​นั้น​ก็​เปิด​อ้า​ออก​เอง ตึง​สอง​ออก​ไป​เตียว​ก๋าง​กอง​เส้น​นึ่ง แล้ว​ทูตสวรรค์​ก็​หาย​ไป