Search form

กิจก๋าน 12:14

14เมื่อ​นาง​จ๋ำ​ว่า​เป๋น​เสียง​ของ​เปโตร ก็​ดีใจ๋​ขนาด​เถิง​กับ​ล่น​ปิ๊ก​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​แตน​ตี้​จะ​ไข​ปะตู๋​หื้อ​เปโตร แล้ว​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า “เปโตร​มา​ยืน​อยู่​ตี้​ปะตู๋​บ้าน”