Search form

กิจก๋าน 12:17

17แต่​เปโตร​โบก​มือ​หื้อ​ดัก​ไว้​ก่อน แล้ว​ตั้งเก๊า​เล่า​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​เถิง​เรื่อง​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จ้วย​เขา​ออก​มา​จาก​คอก​ได้​จาใด แล้ว​เปโตร​ก็​บอก​ว่า “ขอ​เอา​เรื่อง​นี้​ไป​เล่า​หื้อ​ยากอบ​กับ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ฟัง​ตวย” หลังจาก​นั้น​เปโตร​ก็​ออก​จาก​บ้าน​ไป​ตัง​อื่น​เหีย