Search form

กิจก๋าน 12:19

19กษัตริย์​เฮโรด​สั่ง​หื้อ​เซาะ​หา​เปโตร​แต่​บ่ปะ จึง​สอบสวน​หมู่​ทหาร​ยาม แล้ว​สั่ง​หื้อ​ปา​หมู่​ทหาร​ยาม​ไป​ฆ่า​เหีย หลังจาก​นั้น​กษัตริย์​เฮโรด​ก็​เตียวตาง​ออก​จาก​แคว้น​ยูเดีย​ไป​ย้าง​อยู่​ตี้​เมือง​ซีซารียา​เวลา​นึ่ง