Search form

กิจก๋าน 12:20

กษัตริย์​เฮโรด​ต๋าย

20กษัตริย์​เฮโรด​โขด​หื้อ​จาว​เมือง​ไทระ​กับ​จาว​เมือง​ไซดอน​ขนาด สอง​เมือง​นั้น​จึง​ส่ง​หมู่​ตั๋วแตน​มา​หา​ต้าน ก่อน​มา​หา​ต้าน หมู่​เขา​ฮับ​ความ​จ้วยเหลือ​จาก​บลัสทัส​ตี้​เป๋น​ผู้จ้วย​ส่วน​ตั๋ว​ของ​กษัตริย์​เฮโรด แล้ว​ขอ​หื้อ​ปา​ไป​คืนดี​กับ​กษัตริย์​เฮโรด ย้อน​ต้อง​เปิ้งปา​อาหาร​จาก​ดินแดน​ของ​กษัตริย์​เฮโรด