Search form

กิจก๋าน 12:23

23สัก​กำเดียว​ก็​มี​ทูตสวรรค์​องค์​นึ่ง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮโรด​เป๋น​โรค​ฮ้าย ย้อน​ต้าน​ยอมฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​นี้ กับ​หื้อ​เกียรติ​ตั๋ว​เก่า​แตน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า แล้ว​กษัตริย์​เฮโรด​ก็​ถูก​ขี้ตืก​ขบ​กิ๋น​ตั๋ว​จ๋น​ต๋าย