Search form

กิจก๋าน 12:25

25เมื่อ​บารนาบัส​กับ​เซาโล​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ฮับ​มอบหมาย​เสร็จ​แล้ว คือ​เอา​สตางค์​มา​จ้วยเหลือ ก็​ปา​กั๋น​เตียวตาง​ออก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ปิ๊ก​ไป​เมือง​อันทิโอก กับ​ปา​ยอห์น​ตี้​มี​แหม​จื้อ​ว่า​มาระโก​ไป​ตวย