Search form

กิจก๋าน 12:3

3เมื่อ​กษัตริย์​เฮโรด​หัน​ว่า​เยียะ​จาอี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว​ปออก​ปอใจ๋ จึง​สั่ง​หื้อ​ไป​ยับ​เปโตร​มา​แหม​คน เซิ่ง​ตั๊ด​งาน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​บ่ใส่​เจื๊อ