Search form

กิจก๋าน 12:4

4หลังจาก​ยับ​เปโตร​มา​แล้ว ก็​เอา​ไป​ขัง​ไว้​ใน​คอก แล้ว​สั่ง​ทหาร​จ๋ำนวน​สี่​หมู่ๆ ละ​สี่​คน​เปี่ยน​เวร​กั๋น​เฝ้า​เปโตร​ไว้ ตั้งใจ๋​ว่า​เมื่อ​เสี้ยง​สุด​งาน​นั้น​แล้ว ก็​จะ​เอา​เปโตร​ออก​ไป​ตัดสิน​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย