Search form

กิจก๋าน 12:8

8ทูตสวรรค์​ก็​บอก​เปโตร​ว่า “เอา​ผ้าต่อง​มัด​แอว แล้ว​สุบ​เกิบ​เหีย” เปโตร​ก็​เยียะ​ตวย จาก​นั้น​ทูตสวรรค์​ก็​บอก​แหม​ว่า “ใส่​เสื้อ แล้ว​ตวย​ก้น​เฮา​มา”