Search form

กิจก๋าน 13:11

11ผ่อ​เน่อ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​ลงโต้ษ​เยียะ​หื้อ​เจ้า​ต๋าบอด​ผ่อ​บ่หัน​แสงแดด จ๋น​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด​ไว้” แล้ว​เอลีมาส​ก็​ต๋าบอด​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย เขา​จึง​ซวาม​หา​คน​หื้อ​จู๋ง​มือ​เขา​ไป