Search form

กิจก๋าน 13:14

14จาก​เมือง​เปอร์กา​ต้าน​หมู่​นั้น​ก็​ยัง​เตียวตาง​ต่อ​ไป​จ๋น​แผว​เมือง​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ปิสิเดีย เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต เปาโล​กับ​บารนาบัส​เข้า​ไป​นั่ง​ฮ่วม​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว