Search form

กิจก๋าน 13:16

16เปาโล​ก็​ยืน​ขึ้น​ยก​มือ​โบก​หื้อ​ดัก​แล้ว​อู้​ว่า

“ฟัง​หื้อ​ดี​จาว​อิสราเอล​กับ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​พระเจ้า