Search form

กิจก๋าน 13:2

2เวลา​ตี้​หมู่​เขา​นมัสก๋าน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​กับ​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​อยู่​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​แต่งตั้ง​บารนาบัส​กับ​เซาโล​ไว้​สำหรับ​ก๋าน​งาน​ตี้​เฮา​ฮ้อง​หื้อ​หมู่​เขา​เยียะ”