Search form

กิจก๋าน 13:21

21ต๋อน​นั้น​จาว​อิสราเอล​ขอ​หื้อ​มี​กษัตริย์ พระเจ้า​จึง​แต่งตั้ง​ซาอูล​ลูกบ่าว​ของ​คีช​ตี้​มา​จาก​เผ่า​เบนยามิน​หื้อ​เป๋น​กษัตริย์​ของ​หมู่​เขา ซาอูล​ครอบครอง​อยู่​สี่​สิบ​ปี๋