Search form

กิจก๋าน 13:23

23“แล้ว​จาก​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​นี่​ละ พระเจ้า​โผด​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​มี​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เกิด​มา​คือ พระเยซู ต๋าม​ตี้​สัญญา​ไว้​แล้ว​นั้น