Search form

กิจก๋าน 13:27

27ส่วน​จาว​อิสราเอล​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​กับ​ผู้​ปกครอง​บ้าน​เมือง บ่หัน​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ แต่​ตี้​หมู่​เขา​ตัดสิน​ลงโต้ษ​พระองค์​นั้น ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​กำ​ทำนาย​ของ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​อ่าน​กู้​วัน​สะบาโต