Search form

กิจก๋าน 13:29

29เมื่อ​หมู่​เขา​เยียะ​สำเร็จ​ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​เกี่ยวกับ​พระเยซู​แล้ว มี​คน​เอา​ศพ​ของ​พระองค์​ลง​มา​จาก​ไม้​ก๋าง​เขน แล้ว​เอา​ไป​วาง​ไว้​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ