Search form

กิจก๋าน 13:3

3หลังจาก​ปา​กั๋น​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​กับ​อธิษฐาน​แล้ว ก็​วาง​มือ​บน​หัว​บารนาบัส​กับ​เซาโล เปื้อ​มอบหมาย​หื้อ​เยียะ​ก๋าน​พิเศษ จาก​นั้น​ก็​ส่ง​ต้าน​ตึง​สอง​ไป