Search form

กิจก๋าน 13:31

31พระเยซู​ป๋ากฏ​ตั๋ว​หื้อ​คน​ตี้​เกย​เตียวตาง​กับ​พระองค์​จาก​แคว้น​กาลิลี​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​หัน​เป๋น​เวลา​หลาย​วัน ต๋อน​นี้​หมู่​เขา​เป๋น​พยาน​เล่า​เรื่อง​ของ​พระองค์​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ตังหลาย​ฟัง