Search form

กิจก๋าน 13:33

33โดย​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย อย่าง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​หนังสือ​สดุดี​บท​ตี้​สอง​ว่า

‘เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา

วัน​นี้​เฮา​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า’