Search form

กิจก๋าน 13:4

บอก​ข่าวดี​ตี้​เกาะ​ไซปรัส

4พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​นำ​ต้าน​ตึง​สอง​ไป​เมือง​เซลูเคีย แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ลง​เฮือ​จาก​ตี้​หั้น​ไป​ตี้​เกาะ​ไซปรัส