Search form

กิจก๋าน 13:41

41‘ผ่อ​เน่อ เจ้า​ตังหลาย​ตี้​ดูถูก​ดู​แควน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า

หื้อ​เจ้า​ตังหลาย​งืด​ใน​ใจ๋​แล้ว​พินาศ​ฉิบหาย

ย้อน​เฮา​จะ​เยียะ​สิ่ง​นึ่ง​ใน​สมัย​ของ​เจ้า​ตังหลาย เซิ่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​เจ้า​จะ​บ่เจื้อ

แม้ว่า​มี​คน​มา​บอก​ก็​ต๋าม’ ”