Search form

กิจก๋าน 13:42

42ต๋อน​ตี้​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ก่ำลัง​เตียว​ออก​ไป​จาก​ธรรมศาลา​นั้น ก็​มี​คน​มา​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​ปิ๊ก​มา​อู้​เรื่อง​นี้​แหม​ใน​วัน​สะบาโต​ต่อ​ไป