Search form

กิจก๋าน 13:43

43หลังจาก​คน​ออก​จาก​ตี้​ประชุม​นั้น​แล้ว ก็​ปา​กั๋น​ปิ๊ก​บ้าน​ใผ​เฮือน​มัน แต่​มี​จาว​ยิว​หลาย​คน​ตึง​คน​ต่างจ้าด​หลาย คน​ตี้​เข้า​ฮีต​ศาสนา​ยิว​กับ​เคร่ง​ศาสนา​ตวย​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ไป ต้าน​ตึง​สอง​จั๊กจวน​หื้อ​หมู่​เขา​เปิ้ง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​อย่าง​มั่นคง