Search form

กิจก๋าน 13:46

46แต่​เปาโล​กับ​บารนาบัส​อู้​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ​ว่า “จ๋ำเป๋น​ตี้​จะ​ต้อง​อู้​เถิง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง​ก่อน แต่​เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่เอา กับ​หัน​ว่า​ตั๋ว​เอง​นี้​บ่เหมาะ​บ่เปิง​ตี้​จะ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​แล้ว จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ปา​กั๋น​ไป​หา​คน​ต่างจ้าด