Search form

กิจก๋าน 13:48

48เมื่อ​คน​ต่างจ้าด​ได้ยิน​จาอั้น ก็​ดีอกดีใจ๋ กับ​สรรเสริญ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​สำหรับ​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์ แล้ว​คน​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​เปื้อ​จะ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ ก็​ฮับเจื้อ​พระองค์