Search form

กิจก๋าน 13:50

50แต่​หมู่​จาว​ยิว​ไป​สุ่ย​หมู่​แม่ญิง​คน​ต่างจ้าด​ตี้​มี​ฐานะ​ดี​กับ​นับถือ​พระเจ้า ตึง​หมู่​ป้อจาย​ตี้​เป๋นใหญ่​เป๋นโต​ใน​เมือง หื้อ​ปา​กั๋น​ค่ำเข​แล้ว​ไล่เหิบ​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ออก​ไป​จาก​ดินแดน​ของ​หมู่​เขา​เหีย