Search form

กิจก๋าน 14:13

13มี​ศาล​เทพเจ้า​ซุส​อยู่​นอก​เมือง​บ่ไก๋​เต้าใด ปุโรหิต​จู๋ง​งัว​ปู๊​หลาย​ตั๋ว​กับ​ติ้ว​ปวง​จ้อ​ดอกไม้​หลาย​ปวง​มา​ตี้​ปะตู๋​เมือง ย้อน​เขา​กับ​คน​ตังหลาย​ตั้งใจ๋​จะ​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​แก่​หมู่​อัครทูต