Search form

กิจก๋าน 14:14

14แต่​เมื่อ​บารนาบัส​กับ​เปาโล​ฮู้​ข่าว​จาอั้น ก็​สีก​เสื้อผ้า​ของ​ตั๋วเก่า แล้ว​ก็​ล่น​เข้า​ไป​ก๋าง​คน​หมู่​นั้น​ฮ้อง​เอิ้น​ว่า