Search form

กิจก๋าน 14:15

15“กำ​เดียว​ก่อน ต้าน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​เยียะ​จาอี้​เยียะ​หยัง หมู่​เฮา​ก็​เป๋น​คน​บ่ดาย​เหมือน​กั๋น หมู่​เฮา​มา​ตี้​นี่​เปื้อ​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​บิ่นหลังต๋ำ​จาก​สิ่ง​หมู่​นี้​ตี้​บ่มี​ก้า​บ่มี​ประโยชน์ แล้ว​เข้า​มา​หา​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ ตี้​สร้าง​ต๊องฟ้า แผ่นดิน​โลก ต๊อง​ทะเล กับ​ของ​ตึงหมด​ตี้​อยู่​ใน​ตี้​หมู่​นั้น