Search form

กิจก๋าน 14:17

17แต่​โดย​สิ่ง​ดีๆ ตี้​เยียะ​ต่อ​คน พระองค์​ก็​หื้อ​หลักฐาน​มา​บ่เกย​ขาด​ว่า​พระองค์​มี​อยู่ อย่าง​เจ้น พระองค์​โผด​หื้อ​มี​ฝน​ตก​จาก​ต๊องฟ้า มี​พืชผล​ต๋าม​หละดู พระองค์​เลี้ยงดู​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​กิ๋น​อิ่ม กับ​เยียะ​หื้อ​จื้นเจยบาน​ขนาด”