Search form

กิจก๋าน 14:18

18เถิงแม้​ว่า​อู้​จาอี้​แล้ว เปาโล​กับ​บารนาบัส​ยัง​ห้าม​บ่หื้อ​คน​ตังหลาย​เอา​งัว​ถวาย​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​แก่​หมู่​เขา​เกือบ​บ่ได้