Search form

กิจก๋าน 14:19

19แล้ว​มี​จาว​ยิว​บาง​คน​มา​จาก​เมือง​อันทิโอก​กับ​เมือง​อิโคนียูม​จั๊กจวน​คน​ตังหลาย​เข้า​ฮ่วม​กับ​หมู่​เขา แล้ว​ปา​กั๋น​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​เปาโล เมื่อ​กึ๊ด​ว่า​เปาโล​ต๋าย​แล้ว ก็​ปา​กั๋น​ลาก​ออก​ไป​ไว้​นอก​เมือง