Search form

กิจก๋าน 14:20

20แต่​หลังจาก​หมู่​ผู้เจื้อ​ปา​กั๋น​มา​ยืน​แวด​เปาโล​ไว้ ต้าน​ก็​ลุก​ขึ้น​เตียว​เข้า​ไป​ใน​เมือง วัน​ต่อ​มา​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ก็​เตียวตาง​ไป​ตี้​เมือง​เดอร์บี