Search form

กิจก๋าน 14:21

เตียวตาง​ปิ๊ก​อันทิโอก​ใน​แคว้น​ซีเรีย

21เปาโล​กับ​บารนาบัส​บอก​ข่าวดี​ใน​เมือง​เดอร์บี​นั้น มี​คน​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​จ๋ำนวน​นัก จาก​นั้น​ต้าน​ตึง​สอง​ปา​กั๋น​ปิ๊ก​ไป​เมือง​ลิสตรา เมือง​อิโคนียูม กับ​เมือง​อันทิโอก