Search form

กิจก๋าน 14:22

22เปื้อ​จ้วย​หื้อ​หมู่​ผู้เจื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น ตึง​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ตี้​จะ​เจื้อ​มั่นคง​ต่อไป แล้ว​บอก​หื้อ​เขา​ตังหลาย​ฮู้​ว่า เฮา​ตังหลาย​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ทน​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ก่อน​ตี้​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ได้