Search form

กิจก๋าน 14:5

5คน​ต่างจ้าด​กับ​จาว​ยิว​บาง​คน​ฮ่วม​กับ​หมู่​ผู้​นำ​ของ​หมู่​เขา ปา​กั๋น​วาง​แผนก๋าน​จะ​เยียะ​ฮ้าย ตึง​จะ​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​เปาโล​กับ​บารนาบัส​หื้อ​ต๋าย