Search form

กิจก๋าน 14:6

6แต่​ต้าน​ตึง​สอง​ฮู้​แผนก๋าน​นี้​เหีย​ก่อน จึง​หนี​ไป​ตี้​เมือง​ลิสตรา กับ​เมือง​เดอร์บี​ใน​แคว้น​ลิคาโอเนีย กับ​หมู่​บ้านนอก​ต๋าม​หมู่​เมือง​แวด​นั้น