Search form

กิจก๋าน 15

ก๋าน​ประชุม​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม

1มี​บาง​คน​เตียวตาง​ลง​มา​จาก​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​สั่ง​สอน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ว่า “ถ้า​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ก็​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​บ่ได้” 2กำสอน​จาอี้​เปาโล​กับ​บารนาบัส​บ่หัน​ตวย​สัก​หน้อย จึง​เถียง​กั๋น​กับ​หมู่​ตี้​สอน​นั้น​อย่าง​หนัก หมู่​ผู้เจื้อ​จึง​แต่งตั้ง​เปาโล​ตึง​บารนาบัส​กับ​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​หื้อ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เปื้อ​เปิ็กษา​หารือ​กับ​หมู่​อัครทูต​ตึง​หมู่​ผู้ปกครอง​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้

3คริสตจักร​ก็​ส่ง​คน​หมู่​นี้​ออก​เตียวตาง​ไป เมื่อ​ผ่าน​แคว้น​ฟีนิเซีย​กับ​แคว้น​สะมาเรีย หมู่​ต้าน​ก็​เล่า​เรื่อง​ว่า​คน​ต่างจ้าด​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​พระเจ้า หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น​ฟัง​จาอั้น​ก็​ปา​กั๋น​ดีใจ๋​ขนาด

4เมื่อ​เตียวตาง​มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​กับ​คน​ใน​คริสตจักร​ก็​ปา​กั๋น​มา​ต้อนฮับ แล้ว​หมู่​เขา​ตี้​เตียวตาง​มา​ก็​เล่า​เรื่อง​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​ผ่าน​ตาง​หมู่​เขา 5แต่​ผู้เจื้อ​บาง​คน​ตี้​เป๋น​สมาชิก​หมู่​ฟาริสี​ยืน​ขึ้น​อู้​ว่า “หมู่​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ฮับเจื้อ​จ๋ำเป๋น​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต​กับ​ต้อง​ถือ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​ตวย”

6ฝ่าย​หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​ใน​คริสตจักร​จึง​จุมนุม​หารือ​กั๋น​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้ 7หลังจาก​เปิ็กษา​กั๋น​นัก​แล้ว เปโตร​ก็​ยืน​ขึ้น​อู้​ว่า “ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ต้าน​ก็​ฮู้​แล้ว​เถิง​เวลา​หัวที​นั้น​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ข้าพเจ้า​จาก​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ต่างจ้าด​ฟัง เปื้อ​เขา​หมู่​นั้น​จะ​ได้​ฮับเจื้อ 8พระเจ้า​ผู้​ฮู้​เถิง​จิตใจ๋​ของ​คน​ดี แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ยอมฮับ​คน​ต่างจ้าด โดย​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​เขา​เหมือน​ตี้​หื้อ​กับ​หมู่​เฮา 9พระองค์​บ่แบ่ง​หมู่​เขา​หมู่​เฮา แต่​จะ​ยกโต้ษ​บาป​หมู่​เขา​ย้อน​ความ​เจื้อ​เหมือน​กั๋น 10ถ้า​จาอั้น ลองดี​พระเจ้า​เยียะ​หยัง ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​ต่างจ้าด​มี​ภาระ​เรื่อง​ก๋าน​ถือ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เซิ่ง​ตั๋ว​หมู่​เฮา​ตึง​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​ก็​เยียะ​บ่ได้ 11แต่​เฮา​ตังหลาย​เจื้อ​ว่า​โดย​พระคุณ​ของ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า หมู่​เฮา​ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เหมือน​กับ​หมู่​เขา”

12คน​ตังหลาย​ปา​กั๋น​ดัก​ฟัง​บารนาบัส​กับ​เปาโล​เล่า​เรื่อง​หมายสำคัญ​ตึง​ก๋าน​ปาฏิหาริย์​ต่างๆ ตี้​พระเจ้า​เยียะ​ผ่าน​ตาง​หมู่​เขา​ต้ามก๋าง​คน​ต่างจ้าด 13เมื่อ​อู้​จบ​แล้ว​ยากอบ​ก็​อู้​ขึ้น​ว่า “ปี้น้อง​ตังหลาย​ฟัง​เฮา​กำ 14เรื่อง​เมื่อ​ต๋อน​เก๊า​ตี้​พระเจ้า​ห่วงใย​คน​ต่างจ้าด​โดย​เลือก​คน​ใน​หมู่​เขา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ ซีโมน​ได้​บอก​เฮา​แล้ว 15เรื่อง​นี้​ก็​เป๋น​อย่าง​กำ​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เขียน​ไว้​ว่า

16‘เมื่อลูน​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา

แล้ว​อาณาจักร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ตี้​ยุบ​ลง​ไป​แล้ว​นั้น

เฮา​จะ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​กับ​ฟื้นฟู​หื้อ​เหมือน​เก่า

17เปื้อ​คน​อื่นๆ จะ​เข้า​มา​หา​เฮา​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

คือ​คน​ต่างจ้าด​ตี้​เฮา​ฮ้อง​มา​เป๋น​คน​ของ​เฮา

18เรื่อง​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​เฮา​ได้​บอก​ตั้งแต่​โบราณ​มา​แล้ว’

19ยากอบ​ก็​อู้​ต่อ​ไป​ว่า “ข้าพเจ้า​ก็​เลย​หัน​ว่า หมู่​เฮา​บ่ควร​จะ​กีด​กั๋น​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ก่ำลัง​เข้า​มา​หา​พระเจ้า 20แต่​เฮา​ควร​จะ​เขียน​จดหมาย​ไป​บอก​หมู่​เขา​ว่า อย่าง​ตี้​นึ่ง ห้าม​กิ๋น​อาหาร​ตี้​เป๋น​มลทิน​ย้อน​ได้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว อย่าง​ตี้​สอง ห้าม​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ อย่าง​ตี้​สาม ห้าม​กิ๋น​จิ๊น​สัตว์​ตี้​ถูก​ฮัด​คอ​ต๋าย​ตี้​เลือด​ยัง​ค้าง​อยู่​ใน​ตั๋ว กับ​อย่าง​ตี้​สี่ ห้าม​กิ๋น​เลือด 21ย้อน​ว่า​ตั้งแต่​โบราณ​ใน​กู้​เมือง จาว​ยิว​ได้​บอก​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กับ​อ่าน​บท​บัญญัติ​นี้​ใน​ธรรมศาลา​กู้​วัน​สะบาโต

จดหมาย​เถิง​ผู้เจื้อ​คน​ต่างจ้าด

22แล้ว​หมู่​อัครทูต หมู่​ผู้ปกครอง กับ​กู้​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม ปา​กั๋น​หัน​ตวย​ตี้​จะ​เลือก​ป้อจาย​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​หื้อ​เตียวตาง​ไป​เมือง​อันทิโอก​กับ​เปาโล​ตึง​บารนาบัส คน​ตี้​ฮับ​ก๋าน​เลือก​คือ​ยูดาส​ตี้​มี​แหม​จื้อ​ว่า​บารซับบาส​กับ​สิลาส ตึง​สอง​คน​นี้​เป๋น​ผู้​นำ​ของ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ 23แล้ว​ก็​ฝาก​จดหมาย​ไป​ตวย ใน​จดหมาย​เขียน​ว่า

จาก​อัครทูต​ของ​พระเยซู​กับ​หมู่​ผู้ปกครอง​ผู้​เป๋น​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ตังหลาย

ฝาก​กำ​สวัสดี​มา​เถิง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​คน​ต่างจ้าด ตี้​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก แคว้น​ซีเรีย กับ​แคว้น​ซีลีเซีย

24เนื่อง​จาก​หมู่​เฮา​ได้ยิน​มา​ว่า​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​เฮา​อู้​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​บ่ม่วนใจ๋ กับ​เยียะ​หื้อ​วุ่นวาย​ใจ๋ แต่​หมู่​เฮา​บ่ได้​สั่ง​หื้อ​เขา​มา​บอก​จาอั้น 25หมู่​เฮา​ตึงหมด​ตึงเสี้ยง​จึง​ตกลง​ใจ๋​ตี้​จะ​เลือก​บาง​คน เปื้อ​ส่ง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​พร้อม​กับ​บารนาบัส​ตึง​เปาโล​ตี้​เฮา​ฮัก​ขนาด 26ตึง​สอง​คน​นี้​เป๋น​คน​ตี้​มอบ​จีวิต​ของ​เขา​เปื้อ​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​ตังหลาย 27ย้อนจาอั้น​หมู่​เฮา​จึง​ใจ๊​ยูดาส​กับ​สิลาส​มา​หา เปื้อ​จะ​บอก​เรื่อง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้อความ​ตี้​หมู่​เฮา​เขียน​ไว้​ใน​จดหมาย​นี้​หื้อ​ฟัง 28คือ​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​เฮา​หัน​ดี​ตี้​จะ​บ่หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​หนัก​ใจ๋​ใน​ข้อ​นึ่ง​ข้อ​ใด เว้น​สิ่ง​จ๋ำเป๋น​ตี้​ต้อง​เยียะ​คือ 29อย่าง​ตี้​นึ่ง ห้าม​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว อย่าง​ตี้​สอง ห้าม​กิ๋น​เลือด อย่าง​ตี้​สาม ห้าม​กิ๋น​จิ๊น​สัตว์​ตี้​ถูก​ฮัด​คอ​ต๋าย​ตี้​เลือด​ยัง​ค้าง​อยู่​ใน​ตั๋ว อย่าง​ตี้​สี่ ห้าม​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ถือ​ข้อ​ห้าม​หมู่​นี้ ก็​นับ​ว่า​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​แล้ว

ขอ​หื้อ​มี​ความ​สุข​เน่อ

30คริสตจักร​ก็​ส่ง​บารนาบัส เปาโล ยูดาส กับ​สิลาส​ออก​ไป แล้ว​ป้อจาย​สี่​คน​นี้​ก็​เตียวตาง​ไป​เมือง​อันทิโอก ตี้​หั้น​ต้าน​หมู่​นั้น​ฮ้อง​หมู่​ผู้เจื้อ​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​เอา​จดหมาย​มอบ​หื้อ​กับ​คน​ตังหลาย​นั้น 31เมื่อ​อ่าน​จดหมาย​นั้น​แล้ว ก็​ปา​กั๋น​จื้นอก​จื้นใจ๋​ใน​กำ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​นั้น 32ส่วน​ยูดาส​กับ​สิลาส​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ก็​อู้​หลาย​กำ​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ กับ​เยียะ​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น 33หลังจาก​ยูดาส​กับ​สิลาส​อยู่​ตี้​หั้น​บ่ปอ​เมิน​สัก​เต้าใด หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​ส่ง​สิลาส​กับ​ยูดาส​ปิ๊ก​เมือ​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​ใจ๊​เขา​มา ก่อน​จะ​ไป ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​เมือง​อันทิโอก​ก็​ปั๋น​ปอน​เขา​หื้อ​มี​ความ​สุข​กับ​ปลอดภัย​ใน​ก๋าน​เตียวตาง 35ส่วน​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ก็​ยัง​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก​ต่อ ต้าน​ตึง​สอง​บอก​ข่าวดี​กับ​สั่ง​สอน​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ฮ่วม​กับ​คน​อื่นๆ หลาย​คน

เปาโล​แยก​จาก​บารนาบัส

36เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป​ปอ​สมควร เปาโล​อู้​กับ​บารนาบัส​ว่า “เฮา​ปิ๊ก​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ต๋าม​เมือง​ตี้​เกย​บอก​ถ้อยกำ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ดี​บ๋อ เปื้อ​ผ่อ​ว่า​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​จาใด​พ่อง” 37บารนาบัส​ก็​หันตวย เขา​ใค่​ปา​ยอห์น​ตี้​มี​แหม​จื้อ​ว่า​มาระโก​ไป​ตวย 38แต่​เปาโล​หัน​ว่า​บ่เปิง​ตี้​จะ​ปา​เขา​ไป ย้อน​มาระโก​เกย​ละ​หมู่​เขา​ไป​ต๋อน​ตี้​อยู่​เมือง​ปัมฟีเลีย กับ​บ่ได้​อยู่​ฮ่วม​งาน​กั๋น​ต่อไป 39แล้ว​เปาโล​กับ​บารนาบัส​ก็​ผิดใจ๋​กั๋น​อย่าง​หนัก​เถิง​กับ​ต้อง​แยก​ตาง​กั๋น บารนาบัส​ปา​มาระโก​ลง​เฮือ​ไป​ตี้​เกาะ​ไซปรัส​ตวย​กั๋น 40ส่วน​เปาโล​เลือก​สิลาส​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​เตียวตาง ก่อน​จาก​กั๋น หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ก็​อธิษฐาน​มอบ​ต้าน​ตึง​สอง​ไว้​กับ​พระเจ้า​หื้อ​ผ่อกอย​ต๋าม​ความ​ดี​ของ​พระองค์ 41เปาโล​กับ​สิลาส​ไป​ใคว่​แคว้น​ซีเรีย​กับ​แคว้น​ซีลีเซีย เปื้อ​จ้วย​หื้อ​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง​ขึ้น