Search form

กิจก๋าน 15:10

10ถ้า​จาอั้น ลองดี​พระเจ้า​เยียะ​หยัง ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​หื้อ​ผู้เจื้อ​ต่างจ้าด​มี​ภาระ​เรื่อง​ก๋าน​ถือ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เซิ่ง​ตั๋ว​หมู่​เฮา​ตึง​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​ก็​เยียะ​บ่ได้