Search form

กิจก๋าน 15:22

จดหมาย​เถิง​ผู้เจื้อ​คน​ต่างจ้าด

22แล้ว​หมู่​อัครทูต หมู่​ผู้ปกครอง กับ​กู้​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม ปา​กั๋น​หัน​ตวย​ตี้​จะ​เลือก​ป้อจาย​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​หื้อ​เตียวตาง​ไป​เมือง​อันทิโอก​กับ​เปาโล​ตึง​บารนาบัส คน​ตี้​ฮับ​ก๋าน​เลือก​คือ​ยูดาส​ตี้​มี​แหม​จื้อ​ว่า​บารซับบาส​กับ​สิลาส ตึง​สอง​คน​นี้​เป๋น​ผู้​นำ​ของ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ