Search form

กิจก๋าน 15:27

27ย้อนจาอั้น​หมู่​เฮา​จึง​ใจ๊​ยูดาส​กับ​สิลาส​มา​หา เปื้อ​จะ​บอก​เรื่อง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​ข้อความ​ตี้​หมู่​เฮา​เขียน​ไว้​ใน​จดหมาย​นี้​หื้อ​ฟัง