Search form

กิจก๋าน 15:28

28คือ​ว่า​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​เฮา​หัน​ดี​ตี้​จะ​บ่หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​หนัก​ใจ๋​ใน​ข้อ​นึ่ง​ข้อ​ใด เว้น​สิ่ง​จ๋ำเป๋น​ตี้​ต้อง​เยียะ​คือ