Search form

กิจก๋าน 15:29

29อย่าง​ตี้​นึ่ง ห้าม​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว อย่าง​ตี้​สอง ห้าม​กิ๋น​เลือด อย่าง​ตี้​สาม ห้าม​กิ๋น​จิ๊น​สัตว์​ตี้​ถูก​ฮัด​คอ​ต๋าย​ตี้​เลือด​ยัง​ค้าง​อยู่​ใน​ตั๋ว อย่าง​ตี้​สี่ ห้าม​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ถือ​ข้อ​ห้าม​หมู่​นี้ ก็​นับ​ว่า​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​แล้ว

ขอ​หื้อ​มี​ความ​สุข​เน่อ